23.

nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. nakakabaliw mabuhay. pero walang kakayahang wakasan ito. mabubuhay at maghahangad ng kapayapan nito.

g.


ang lakas talaga makahulog ng loob ng gentleman, ano?

(gusto ko sana gamitin ang salin ng gentleman sa filipino, ayon kay google translate, maginoo, pero parang mas negative pa ang connotation nito sa akin dahil dun sa isang lumang kanta. ayusin ko na lang kapag mas malalim na ang balon ko sa wika natin)

Lungsod Gapan, Oktubre 2016

Mr. Robot

“eps1.9zer0-daY.avi”, Mr. Robot

Palaging balisa sa huling araw.

Hindi marunong gumamit ng bantas.

r1

“eps1.3da3m0ns.mp4”, Mr. Robot

Hindi na bagay sa Maynila.

img_6806

c. 2012.

Nangangamba sa hindi tiyak.

Wala sa hinagap.

(Sari-saring retrato na nakakalat sa aking desktop. Gusto ko lang mag-update, mag-post ba kahit wala namang kuwenta.)

Ondoy at anuna?

Kaarawan ng Tatay ko ngayon. Kagaya ng mga iba pang kaarawan niyang nagdaan, hindi ko siya babatiin. Kung tama rin ang pag-aaritmitik ko, ika-pitong anibersaryo na ngayon simula ng bwisitahin tayo ng bagyong Ondoy.

 

Anuna?

Palaging maraming nangyayari pero palaging tinatamad magtala ng mga ito. Babawi ako sa susunod.

Sana mas maayos na ako sa susunod.

Maayos naman ako sa ngayon kung tutuusin.

Dubai Museum

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Really pumped up that Dubai Museum is included in the itinerary my mom made for my(or our?) twelve-day Dubai trip. Visiting a museum is v important not just on trips abroad or any other foreign land (e.g., out of town). Art galleries has spiraled over the city and while its good that people actually flocks them, it still pays to visit le ol’ good museum where history is housed; to see a glimpse and have an idea of how a thing or a place or a person became what or who they are today, yeah, something like that. I’m blabbering ain’t I? Words are not really my weapon of choice this time of the year. Mercury retrograde, anyone?

Anyway, under the cut, more of Dubai Museum. Continue reading