g.


ang lakas talaga makahulog ng loob ng gentleman, ano?

(gusto ko sana gamitin ang salin ng gentleman sa filipino, ayon kay google translate, maginoo, pero parang mas negative pa ang connotation nito sa akin dahil dun sa isang lumang kanta. ayusin ko na lang kapag mas malalim na ang balon ko sa wika natin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s